Telefon: 06 1 270 2332, E-mail: info@cseh-szlo.hu
Cseh és Szlovák Utazási Iroda
Élő segítség
On-line

Utazási Feltételek

Cseh-Szlo Utazási Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 66.
Telefon: 270 2332, 270 2334, Fax: 270 2335,
e-mail: info@cseh-szlo.hu
Vagyoni biztosíték: QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe
Bejegyzési sz.: U-001285 /U-000656

1. A Cseh-Szlo Utazási Iroda által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv 416. paragrafusa az utazási szerződésről szóló 214/1996.XII.23. Korm. Rendelet, valamint az e szerződésben foglaltak irányadóak.

2. Az utazási szerződés akkor jön létre, mikor a megrendelő az utazást megrendelte, az előleget befizette, és a Cseh-Szlo Utazási Iroda a megrendelést elfogadta, és nyilvántartásba vette.

3. A jelentkezésnek írásban illetve személyesen - az előleg befizetése mellett kell megtörténnie. Írásban történő jelentkezéskor valamennyi fontos adatot (hely, időpont, létszám, nevek) tartalmaznia kell.

4. A jelentkezéskor előleg fizetendő, mely a részvételi díj 30%-a. Az utazás megkezdése előtt 21 nappal a részvételi díj hátralékát is ki kell egyenlíteni. Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a hátralék befizetésének tárgyában külön értesítést nem küldünk. Amennyiben az utas ezen feltételnek nem tesz eleget, úgy a határidő lejárata után a szerződést az utast terhelő költségtérítési kötelezettséggel felbontottnak tekintjük. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 21 napon belül történik, a teljes részvételi díjat a telefonon történt visszaigazolástól számított 24 órán belül be kell fizetni. Lemondás esetén az előleg összegét nem áll módunkban visszafizetni.

5. A részvételi díj az utazási ajánlatban meghirdetett szolgáltatások időtratamára az adott minőségben az árat, a szervezési költséget és az adót artalmazza. Nem tartalmazza az utas-, valamint sztornó biztosítást és az eljárási díjat (telefon, fax, postaköltség, internet), mely 800,- Ft foglalásonként. Az eljárási díj az utazás létrejöttétől függetlenül az utast terheli. A Cseh-Szlo Tours tájékoztatja az utast, hogy az utas ill. sztornó biztosítási-díj ellenében megköthető irodánkban. Az utazási biztosítás megkötését az iroda minden utasnak ajánlja.

6. A szolgáltatási árak, közlekedési díjak, vagy más hatósági árváltozás miatt a Cseh-Szlo Tours legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti, amiről értesítenie kell az utast. Ha a részvételi díj emelése meghaladja a 10%-ot, az utas az erről kapott értesítéstől számított 3 napon belül elállhat a szerződéstől, és a befizetett részvételi díj teljes egészében visszafizetésre kerül. Az elállási szándékot személyesen, vagy írásban kell jelezni.

7. Amennyiben az utas az előző pontban meghatározott okon kívül mondja vissza a részvételt, úgy a következő sztornódíjak érvényesek:
35 napig kötbérmentes
35-21 napig 30%
20-10 napig 60%
9-4 napig 80%

Ha az utas az indulást megelőző 3. naptári napon, vagy ezen belül mondja le, illetve nem vesz részt az utazáson, a teljes részvételi díjat köteles megfizetni. A téli hónapokban kedvezőtlen hóviszonyok miatt határidőn belüli lemondást nem áll módunkban elfogadni.

8. Az utazási szerződés hibás teljesítésre vonatkozó kifogásokat az utas hazaérkezésétől számított 15 napon belül írásban kell benyújtani a Cseh-Szlo Utazási Irodának. Felhívjuk figyelmét, hogy a kifogásokra okot adó eseményt, a kísérő vagy szolgáltató által felvett és igazolt dokumentumokat és a jegyzőkönyv egy példányát a levélhez csatolni kell. A közlés késedelméből eredő kárért a 214/1996.XII.23.Korm.Rendelet 12§ 5. pontja értelmében az utast terheli a felelősség.

9. Kivételes esetekben a Cseh-Szlo Utazási Iroda fenntartja a jogot, a szálloda/szálláshely kategórián belüli változtatására. A Cseh-Szlo Utazási Iroda nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, melyek a szálloda hibájából hiúsultak meg. A szálloda szolgáltatásaiért felmerülő többletköltségekért az iroda nem tud felelősséget vállalni.

10. A Cseh-Szlo Utazási Iroda által szervezett utazásokkal kapcsolatban minden perben a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.
Prága szállás, Prágai szállások, prága, prágai, cseh, csehország, szálloda, panzió, szálláshely, szálláshelyek, szállodák, panziók, busz, Brno, Brünn, Szlovákia, március, Student Agency, prága-kártya, prága-busz, prágaszállás, prágabusz, prágakártya, prágai-szállás, szállások-prágában, prága-kártya Copyright ˆ 2007 Cseh - Szlo Tours Bt. All rights reserved!Másolás, kivonatolás csak a Cseh - Szlo Tours Bt. előzetes engedélyével lehetséges. Másolásuk törvényellenes.